Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla P.A. NOVA S.A. przy inwestycji na zlecenie „ENREM-POŁANIEC” Spółka z o.o.

Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla P.A. NOVA S.A. przy inwestycji na zlecenie „ENREM-POŁANIEC” Spółka z o.o.

Firma P.A. NOVA S.A. zleciła firmie P.P.M. Klimawentex Sp. z o.o. zakres instalacji wewnętrznych, w ramach umowy o roboty budowlane pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą i „ENREM-POŁANIEC” Spółka z o.o. z siedzibą w Trusku Małym jako Zamawiającym.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszelkich prac projektowych oraz robót budowlanych zmierzających do realizacji hali produkcyjnej, magazynu i budynku biurowego wraz infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Łęgu i Zawadzie (gmina Połaniec).
Zgodnie z Umową zakończenie prac objętych Przedmiotem Umowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest przewidziane do 30.09.2018 roku.