Przebudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Przebudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

P.P.M. Klimawentex Sp. z o.o. jako podwykonawca Firmy Warbud S.A. rozpoczyna prace w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla kontraktu na przebudowę i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Zakres prac:
Etap I – modernizacja sali operacyjno-zabiegowej z pomieszczeniami pomocniczymi w Oddziale Chirurgicznym.
Etap II – modernizacja sali operacyjno-zabiegowej z pomieszczeniami pomocniczymi w Oddziale Otorynolaryngologicznym.
Etap III – dostosowanie pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poprzez adaptację istniejących pomieszczeń.
Etap IV – rozbudowa głównego Bloku Operacyjnego o powierzchnię obecnie zajmowaną przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii i budowę 6 sal operacyjnych.
Prace budowlano-remontowe będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie szpitalnym.
Powierzchnia użytkowa (etap I, II, III, IV): 2 126,65 m
2
Termin realizacji: kwiecień 2018 – grudzień 2018 r.